Onderhoudswerkzaamheden

Museum Noordwijk in Noordwijk aan Zee toont de geschiedenis van de kustplaats Noordwijk door de eeuwen heen. De collectie bestaat uit een unieke verzameling porselein, beelden en schilderijen van Noordwijkse kunstenaars en een uitgebreide verzameling kleding en sieraden.
In Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk Binnen wordt de geschiedenis van de land- en tuinbouw belicht. In de late Middeleeuwen vormde Noordwijk het centrum van de kruidenteelt. De veehouders in Noordwijk en omgeving hielden blaarkoppen: een oud Nederlands koeien-ras dat in de Duin- en Bollenstreek vroeger veel voorkwam. Rond 1850 bloeide in de binnenduinrand van Noordwijk de bloembollenteelt op. Al deze facetten komen in Streekmuseum Veldzicht aan de orde.

De Klederdrachtgroep voor Museum Noordwijk

Vacature: ……….

De klederdrachtgroep heeft tot doel de kleding, accessoires en sieraden, zoals die in het verleden in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen werd gedragen, te laten zien op bijzondere momenten. De kleding is eigendom van het museum. We dragen de kleding tijdens presentaties in het hele land onder meer op klederdrachtdagen, op verzoek bij verenigingen, zorgcentra enz.

Vind je het leuk om hier je bijdrage aan te leveren door ons team te komen versterken? Meld je dan aan.

De onderhoudswerkgroep Museum Noordwijk

Vacature: vrijwilligers voor alle onderhoudswerkzaamheden

Museum Noordwijk beheert het erfgoed van Noordwijk en brengt die ter kennis van een ieder die dat wil zien. Dit geschiedt door het organiseren van exposities, het verzamelen van kunstwerken, schilderijen, kledingstukken etc. Daarnaast beschikt het museum over uitgebreide foto- en documenten-archieven. Museum Noordwijk is gevestigd in één van twee rijksmonumenten van Noordwijk aan Zee, de laatste binnenduinse hoeve van Noordwijk aan het Jan Kroonsplein in Noordwijk aan zee.

Onderhoud museum
De werkzaamheden zijn zeer divers: dagelijkse het nalopen van de verlichting en de apparatuur, het uitvoeren van kleine herstellingen op allerlei gebied, het assisteren bij het voorbereiden van tentoonstellingen zoals het verplaatsen van kunstwerken, klaarmaken van vitrines, opknappen van hulpstukken waar kunstwerken mee worden opgesteld, schilderen / herstellen van muren en wanden. Af en toe moet een zaal geheel opnieuw worden ingericht. Dan komt het aan op het maken van nieuwe vitrines, aanpassing van de verlichting etc.
De tijdsbesteding is doorgaans één of twee dagdelen in de week. Tijdens het inrichten van nieuwe exposities moet dagen achter elkaar gewerkt kunnen worden. Ook bij grote renovaties moet er aan één stuk gewerkt kunnen worden. Deze perioden zijn ruim van tevoren bekend en ingepland.

Onderhoud collectie
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die kunnen helpen bij het onderhoud van de collectie.
Onze collectie bestaat uit een zeer groet aantal voorwerpen in allerlei categorieën, zoals meubilair, speelgoed, keukenuitrusting, schilderijen, kunstvoorwerpen en meer. Museale stukken kennen bij binnenkomst veelal kleine beschadigingen. Het is niet haalbaar om kleine reparaties uit te besteden en daarom doen we dat in eigen beheer.
De echt moeilijke zaken zoals herstellen van schilderijen worden wel uitbesteed. De collectie bevindt zich in ons depot aan de Hoogwakersbosstraat. In principe wordt daar iedere dinsdagochtend aan de collectie gewerkt.