Stoel Jan Kloos geschonken aan Museum Noordwijk

Vorige week kreeg Museum Noordwijk te maken met een opmerkelijke schenking, namelijk de rookstoel van Jan Kloos, de schrijver van het toonzettende boek ‘Noordwijk in de loop der eeuwen’ dat in 1928 werd uitgegeven. Herdrukken zijn later uitgegeven door Buijze Pers.

Het boek mag gezien worden als ‘the godfather’ van alle boeken en artikelen die later over de geschiedenis van de kustplaats zijn verschenen. Een bijzonder naslagwerk. Kloos was verre van een broodschrijver. Als zoon van een bakker nam hij de bakkerij in Noordwijk over om die na de nodige jaren in 1921 weer over te doen aan zijn zoon. Die laatste overdracht zorgde ervoor dat hij zijn handen en hoofd vrij had om aan het indrukwekkende boek te gaan werken. Dat Kloos door zijn activiteiten naast en na zijn werk als bakker als een belangrijk persoon is erkend bewijst een straat die in Noordwijk naar hem is vernoemd en het uitgebreide Kloos archief dat beheerd en gekoesterd wordt door het Genootschap Oud Noordwijk. In 2000 werd een groot gedeelte, dat een goed beeld geeft van zijn jarenlange zoektocht naar de geschiedenis van Noordwijk, aan het genootschap overgedragen. Naar aanleiding daarvan is een tentoonstelling in Museum Noordwijk aan Kloos gewijd. Willem Baalbergen verzorgde daarbij voor een speciaal samengesteld boekje met de titel ‘Jan Kloos – de late bakker’. Met de authentieke stoel werden onlangs een portret van hem en talloze foto’s en documenten geschonken die een mooie plaats gaan krijgen in ‘zijn’ archief. De schenking werd door de erven ingezet na de dood van zijn kleindochter Jo Kaptein-Wassenaar eerder dit jaar. De stoel, zijn portret en zijn boek hebben een plaats gekregen in de voor bezoekers toegankelijke bibliotheek van het museum. Daar worden zij geconfronteerd met een veelzijdig en creatief man, die ook tekende en toneelstukken schreef over onderwerpen uit het verleden. Hij was ook de initiatiefnemer en redacteur van het Leids jaarboekje dat nog ieder jaar wordt uitgegeven door de historische vereniging Oud Leiden. Kloos woonde lange tijd aan de Douzastraat en ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk, waar gezorgd wordt voor het bijhouden van zijn graf. Kloos werd op 24 februari 1860 in Katwijk geboren en overleed op 5 juni 1938 in Noordwijk, tien jaar na het uitkomen van zijn spraakmakende naslagwerk.

Foto: Sinds kort kan Genootschap Oud Noordwijk in haar Museum Noordwijk ook de stoel van Jan Kloos, die het spraakmakende naslagwerk ‘Noordwijk in der loop de eeuwen’ schreef, tonen.