Protocol voor de openstelling van Museum Noordwijk

Inleiding:

Uitgangspunt voor dit protocol vormt de “basistekst protocol veilig en verantwoord heropenen musea” zoals dat door de Museumvereniging met de overheid is overeen gekomen. De hierin voorgeschreven richtlijnen zijn overgenomen en op een aantal onderdelen aangepast, gegeven de bestaande plattegrond en de daaruit voortvloeiende specifieke fysieke begrenzingen van ons museumgebouw.

In het museum gelden de strikte voorwaarden zoals die ook landelijk worden gehanteerd: niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig in het museum. Er is een vaste route door het gehele museum uitgezet en er is één toiletgroep beschikbaar voor bezoekers. En natuurlijk geldt de 1.5 meter afstand die iedereen inmiddels bekend zal zijn.

Algemeen:

Het Museum Noordwijk onderscheidt de volgende tentoonstellingsruimtes met bijbehorende gelijktijdige bezoekerscapaciteit:

•    Entree                         1 persoon of 1 (echt)paar
•    Balieruimte                 1 persoon of 1 (echt)paar
•    Visserijzolder            1 persoon of 1 (echt)paar
•    Middenzolder             1 persoon of 1 (echt)paar
•    Schilderijenzolder      2 personen of 2 (echt)paren
•    Blauwdotterzaal         2 personen of 2 (echt)paren
•    Stal                              2 personen of 2 (echt)paren
•    Keuken                       1 persoon of 1 (echt)paar
•    Binkamer                    1 persoon of 1 (echt)paar

Er is één duidelijke looproute door het museum uitgezet. Om bezoekers uit elkaar te houden wordt gewerkt met tijdslots met een interval van 15 minuten. Bezoekers dienen zich telefonisch dan wel per email aan te melden; telefonische aanmeldingen zijn mogelijk tot 10 minuten voor begin van een tijdslot. E.e.a. wordt vastgelegd in een reserveringssysteem. Zowel op het moment van reservering als bij de binnenkomst van het museum wordt gecheckt dat bezoekers geen gezondheidsklachten hebben.

Met behulp van het interne camerasysteem kan vanuit de balie de gewenste doorstroming in het museum in het oog worden gehouden. Aangezien het Museum Noordwijk over slechts 1 toegangsdeur beschikt, worden inkomende en uitgaande bezoekers uit elkaar gehouden door het gedoseerd toelaten van nieuwe bezoeker

•    De openingstijden van het museum blijven vooralsnog beperkt tot één periode per dag  van 10.30 tot 14.00 uur.
•    Op zondagen is het museum gesloten.
•    De baliedienst wordt uitgevoerd door één receptionist. Ter eventuele ondersteuning van deze receptionist is op afstand ondersteuning aanwezig
•    Betalingen geschieden bij voorkeur per pin, dan wel via de scanner voor museum-jaarkaarten. Bij uitzondering (bijv. in geval van buitenlandse bezoekers) worden cash-betalingen geaccepteerd
•    Alle receptionisten worden geïnstrueerd over de te hanteren hygiëne en te volgen procedures.
•    Alle receptionisten hebben een verklaring van bewilliging getekend.   

Overzicht van maatregelen en procedures:

Communicatie:
De heropening van het museum Noordwijk wordt bekend gemaakt op de website van het museum en via Facebook. De voor bezoekers relevante informatie over openingstijden, noodzakelijke reservering en betalingen wordt daarin vermeld. Voorts wordt een link aangegeven naar dit protocol. 

Entree:
De buitendeur is gesloten, bordje met we zijn open hangt buiten, er wordt opengedaan door de receptionist. Slechts een persoon of één stel tegelijk wordt binnengelaten, andere bezoekers wachten buiten op 1,5 m onderlinge afstand vanuit de richting Parallel Boulevard. Zo kunnen degenen die het Museum Noordwijk verlaten de andere kant kiezen. Op de deur, op de glazentussendeur en op het raam hangt een mededeling, zie bijlage.

Spatscherm:
De balie is voorzien van een spatscherm met een kleine open ruimte boven de balie om betalingen per pin mogelijk te maken. De  klanten worden vanachter de balie achter het scherm bediend en niet van opzij van het scherm.

Belijning:
Voor de balie ligt een groene doorlopende streep waar de bezoekers achter moeten blijven, op manier kunnen zij niet bij de open folder kast. Binnen het museum wordt de gewenste looproute duidelijk gemarkeerd. Ook buiten het museum zijn strepen aangebracht met een tussenafstand van 1,5 m voor wachtende bezoekers.

Hygiëne:
Ter bescherming van de bezoekers staan op diverse plekken in het museum tafeltjes met ontsmettingsmiddelen; in elk geval bij de entree annex boekentafel, de trapleuningen, de aanwezige tablets en de toiletgroep. De handgel is bedoeld om de handen te ontsmetten, niet de apparatuur waarnaast zij zich bevindt. Het is bezoekers toegestaan om gebruik te maken van de beschikbare toiletten. Voor dit gebruik gelden strikte hygiënische eisen; deze luiden als volgt:

Voor dames:
Voor en na het gebruik van het toilet de bril met de aanwezige ontsmettingsspray reinigen en vervolgens de handen met zeep wassen. Er zijn tissuedoekjes aanwezig om de handen mee af te drogen.

Voor heren:
Voor en na het gebruik van het toilet de bril en de wc rand reinigen met ontsmettingsspray en vervolgens de handen met zeep wassen. Ook hier zijn tissuedoekjes aanwezig om de handen af te drogen.

Ter bescherming van onze receptionisten zijn mondkapjes, handschoenen en de nodige ontsmettingsmiddelen voorhanden.  

 • 10.00 uur aanwezig en de hygiëneprocedure starten
 • Desinfecterende alcohol van 70% aanwezig en op keukenrol spuiten om vervolgens bij iedere handeling opnieuw spuiten en  de buitendeurknop en binnenzijde, handvaten op de glazen deur, leuningen naar entree balie en deurknoppen naar kantoor aan beide kanten en infozuil te ontsmetten.
 • De trapleuningen naar de zolder ontsmetten, alsmede de deurkrukken van de toiletten.
 • De tablets in het museum reinigen.
 • Het pinapparaat en het scanapparaat voor museumjaarkaarten ontsmetten; voor het pinapparaat geldt dat dit na elk gebruik door een bezoeker herhaald dient te worden.
 • Vervolgens volgt het ontsmetten van de werkplek, nieuwe keukenrol, de plek  alleen door de receptionist gebruikt.

Dit betreft:
ontsmetten van stoelleuning achter PC, PC bord, PC muis en telefoon en toetsenbord kas. Verder eigen balpoint meenemen of  de aanwezige pen, perforator  of nietmachine ook ontsmetten. Indien gereed, buitenkant zwarte infoboekje voordat de info gelezen wordt en vaak gebruikt busboekje ontsmetten.

Ontsmetten gebeurt alleen bij aanvang dienst, of tussen door, de volgende dag dient de procedure door een andere receptionist weer herhaald te worden.

 • Mocht de telefoon door een ander gebruikt worden, erna weer ontsmetten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen werkplek.

De nodige beschermingsmiddelen zijn aanwezig, dit is uitsluitend vrijwillig en zeker aan te raden, mits je er goed mee omgaat.

 • Fles alkohol 70% moet gebruikt worden (verplicht), volgens bovenstaande regels.
 • Handschoenen (aanwezig) beschermen alleen jezelf, maar dragen wel bacteriën en virusdeeltjes op je werkplek of omgeving over. Dus bij gebruik van handschoenen, dezelfde genoemde procedure m.b.t. ontsmetten te gebruiken (verplicht).
 • Mondkapjes aanwezig, chirurgische, 3 laags. Dit zijn de reguliere kapjes, waarbij je een aantal uur zonder benauwd te krijgen, redelijk kunt werken, die indien bij goed gebruik de “eerste” opvang  tegen houdt. Bij een zwaar geïnfecteerd persoon kunnen de virusdeeltjes door dit masker heen, maar we gaan ervan uit dat zij niet het museum bezoeken, resp. worden toegelaten.
 • Het gebruik van een masker bestaat uit;
 • uitsluitend aan de oor elastieken opdoen
 • uitsluitend harde bovenkant en zachte onderkant alleen met vingers aanraken om het masker goed op te zetten. Niet aan het masker zelf aan het neus en mondgedeelte met de vingers zitten. Masker oplaten en niet tussendoor naar beneden doen en later opzetten. Anders infecteer je jezelf.

In principe ben je achter het scherm voldoende beschermd, maar het gevaar is om de bezoekers eruit te laten en anderen binnen te laten. Derhalve is een kapje aan te raden, mits je er goed mee omgaat!

Zodra een bezoeker binnen is, zal de receptionist deze er zo nodig op attenderen achter de groene lijn te blijven. Als eerste wordt nagegaan of bezoeker wellicht gezondheidsklachten heeft. Zodra een bezoeker hoest of anderszins verkoudheidsachtige verschijnselen vertoont, zal hem of haar worden verzocht direct naar buiten te gaan.

Overig:
In de  kantoorruimte direct grenzend aan de balie zullen op een beperkt aantal momenten hooguit 2 personen (op afstand) aanwezig te zijn.  De dan aanwezige vrijwilliger(s) zorg(t)en voor de koffievoorziening. Zo dit niet het geval is, zorgt de receptionist zelf in de keuken achterin het museum voor koffie. De koffiekan kan nabij de balie neergezet worden. De koffie wordt gedronken uit kartonnen bekertjes.

Tot slot:
Het bestuur is met de coördinator van de balie (dhr. Matser), van mening dat met het bovenstaande protocol de veiligheid van de receptionisten vergaand kan worden gegarandeerd, en het risico dat wordt gelopen tot het uiterste minimum is teruggebracht.

Nieuws en activiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en activiteiten
rondom het Museum Noordwijk.

OPEN MONUMENTENDAG BIJ MUSEUM NOORDWIJK Aanstaande zaterdag 11 september is Museum Noordwijk gratis te bezoeken. Het is ook de allerlaatste kans om de tentoonstelling ALLEMAAL NOORDWIJKERS te bekijken. Het museum is open van 11:00 - 17:00 uur.

Bereikbaarheid Museum Noordwijk

Op maandag 13 september wordt begonnen met het vernieuwen van de Parallelboulevard.Gedurende een aantal maanden is het museum daardoor niet via de Parallelboulevard te bereiken, maar gelukkig wel via andere routes.Deze omleidingsroutes vindt u op...

Foto van de maand september 2021

Foto van de maand september 2021

Hoofdstraat met Exterslop Het pand in het midden was voorheen de TV en elektriciteitwinkel van J. de Ruiter. Dit pand liep naar achteren door tot de A. van Rooyenstraat. Links het Exterslop, hier ging je vroeger door als je naar school ging naar de Huis ter...