Protocol voor de openstelling van de Blauwdotterzaal in het Museum Noordwijk ten behoeve van het Schilderfestival                    

Inleiding
Uitgangspunt voor dit protocol vormt het protocol voor de openstelling van het Museum Noordwijk. De hierin voorgeschreven richtlijnen zijn overgenomen, met dien verstande dat het maximaal aantal gelijktijdig aanwezige personen in de Blauwdotterzaal is verhoogd tot 10, inclusief de medewerkers van het Schilderfestival Er is een vaste route uitgezet door het museum naar en van de Blauwdotterzaal en er is één toiletgroep beschikbaar voor bezoekers.

En natuurlijk geldt de 1.5 meter afstand die iedereen inmiddels bekend zal zijn.

Algemeen
Er is één duidelijke looproute uitgezet door de verschillende tentoonstellingsruimtes in het museum naar en van de Blauwdotterzaal: zie bijlage plattegrond vaste route. Voor de te passeren zalen gelden de volgende maxima voor de gelijktijdige aanwezigheid van personen:

•    Entree                         1 persoon of 1 (echt)paar

•    Balieruimte                1 persoon of 1 (echt)paar

•    Visserijzolder             1 persoon of 1 (echt)paar

•    Middenzolder             1 persoon of 1 (echt)paar

•    Schilderijenzolder     2 personen of 2 (echt)paren

•    Blauwdotterzaal         10 personen (inclusief 1 medewerker Schilderfestival)

•    Stal                              2 personen of 2 (echt)paren

•    Keuken                       1 persoon of 1 (echt)paar

•    Binkamer                    1 persoon of 1 (echt)paar

Om bezoekers uit elkaar te houden wordt gewerkt met tijdslots met een interval van 10 minuten. Bezoekers dienen zich telefonisch 071-3617884 dan wel per email bezoek@museumnoordwijk.nl aan te melden. Telefonische aanmeldingen zijn mogelijk tot 10 minuten voor begin van een tijdslot. E.e.a. wordt vastgelegd in een reserveringssysteem. Zowel op het moment van reservering als bij de binnenkomst van het museum wordt gevraagd  / gecheckt dat bezoekers geen gezondheidsklachten hebben.

Met behulp van het interne camerasysteem kan vanuit de balie de gewenste doorstroming in het museum in het oog worden gehouden. Aangezien het Museum Noordwijk over slechts 1 toegangsdeur beschikt, worden inkomende en uitgaande bezoekers uit elkaar gehouden door het gedoseerd toelaten van nieuwe bezoekers.

De specifieke openingstijden van de Blauwdotterzaal, zijn voor het Schilderfestival respectievelijk:

  • Zaterdag 5 september:                                            10.30 tot 16.00 uur
  • Zondag 6 september:                                               12.00 tot 16.00 uur
  • Maandag 7 september:                                             12.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdag 8 september t/m zaterdag 12 september:      10.30 tot 17.00 uur
  • Zondag 13 september:                                              12.00 tot 16.00 uur

Van 5 t/m 7 september zijn hier werken van Corina Weiner te bezichtigen, de winnares van het Schilderfestival 2019. In de periode van 8 t/m 13 september worden werken van de deelnemers van dit jaar getoond in een pop up verkooptentoonstelling. 

•  Er wordt gedurende deze openingsuren geen toegangsprijs gevraagd van bezoekers aan de Blauwdotterzaal.

•  De baliedienst wordt uitgevoerd door een receptionist en een ondersteuningsfunctie bij de entree.

•  Alle receptionisten zijn geïnstrueerd over de te hanteren hygiëne en te volgen procedures.

Overzicht van maatregelen en procedures:

Reguliere openingstijden Museum Noordwijk
Naast de hierboven aangegeven specifieke openingstijden van de Blauwdotterzaal voor het schilderfestival is deze zaal ook toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden van het Museum Noordwijk. Deze lopen van maandag t/m zaterdag van 10.00u tot 14.00u. Op zondag is het museum gesloten. Deze tijden gelden ook voor het VVV.

Tijdens deze openingstijden voor het museum en VVV geldt het protocol voor de openstelling van het museum.

  • De openingstijden van maandag t/m zaterdag na 14.00 uur en de zondagen 6 en 13 september zijn dus uitsluitend bedoeld voor de bezoeker van het Schilderfestival in de Blauwdotterzaal!

Communicatie
De aangepaste  openingstijden voor het Schilderfestival in Museum Noordwijk worden bekend gemaakt op de website en via Facebook van Museum Noordwijk. Het schilderfestival zal zelf zorgen voor hun website, facebookpagina en voor zorg moeten dragen voor de website van Noordwijk info. De voor bezoekers relevante informatie over openingstijden, noodzakelijke reservering wordt daarin vermeld. Voorts wordt een link aangegeven naar dit protocol. 

Entree
De buitendeur is gesloten, bordje met we zijn open hangt buiten, er wordt opengedaan door een medewerker van Museum Noordwijk.

Slechts een persoon of één stel tegelijk wordt binnengelaten, andere bezoekers wachten buiten op 1,5 meter onderlinge afstand vanuit de richting Parallel Boulevard. Zo kunnen degenen die het Museum Noordwijk verlaten de andere kant kiezen.

Op de deur, op de glazentussendeur en op het raam hangt een mededeling, zie bijlage.

Spatscherm
De balie is voorzien van een spatscherm met een kleine open ruimte boven de balie om betalingen per pin mogelijk te maken. De  klanten worden vanachter de balie achter het scherm bediend en niet van opzij van het scherm.

Belijning
Voor de balie ligt een groene doorlopende streep waar de bezoekers achter moeten blijven.

Binnen het museum wordt de gewenste looproute duidelijk gemarkeerd.

Ook buiten het museum zijn strepen aangebracht met een tussenafstand van 1,5 m voor wachtende bezoekers.

Hygiëne
Ter bescherming van de bezoekers worden aanraakpunten met desinfecterende alcohol ontsmet zowel bij de entree en de receptie, als ook in het museum. Er staan op diverse plekken in het museum tafeltjes met ontsmettingsmiddelen; bij de entree, bij de aanwezige tablets en de toiletgroep. De handgel is bedoeld om de handen te ontsmetten.

Het is bezoekers toegestaan om gebruik te maken van de beschikbare toiletten. Voor dit gebruik gelden strikte hygiënische eisen; deze luiden als volgt:

Voor dames
Voor en na het gebruik van het toilet de bril met de aanwezige ontsmettingsspray reinigen en vervolgens de handen met zeep wassen. Er zijn tissuedoekjes aanwezig om de handen mee af te drogen.

Voor heren
Voor en na het gebruik van het toilet de bril en de wc rand reinigen met ontsmettingsspray en vervolgens de handen met zeep wassen. Ook hier zijn tissuedoekjes aanwezig om de handen af te drogen.

Ter bescherming van onze receptionisten en de 1 of 2 medewerkers van het schilderfestival zijn mondkapjes, handschoenen en de nodige ontsmettingsmiddelen voorhanden. Het gebruikmaken daarvan geschiedt op vrijwillige basis, maar is zeker aan te raden. 

Zodra een bezoeker binnen is, zal de receptionist deze er zo nodig op attenderen achter de groene lijn te blijven. Als eerste wordt nagegaan of bezoeker wellicht gezondheidsklachten heeft. Zodra een bezoeker hoest of anderszins verkoudheidsachtige verschijnselen vertoont, zal hem of haar worden verzocht direct naar buiten te gaan.

Want let op: kom niet naar het museum als u last heeft van gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of indien u koorts heeft!

Tot slot:

  • Voor de eventuele verkoop van schilderijen zijn 1 à 2 medewerkers van het Schilderfestival aanwezig gedurende openingstijden van de Blauwdotterzaal.
  • Nieuwe kunstwerken worden door de organisatie van het Schilderfestival voor 11.00 uur in de Blauwdotterzaal opgehangen.

Het Genootschap Oud Noordwijk behoudt zich het recht voor om het museum te sluiten als de organisatoren van het Schilderfestival niet in staat blijken dit protocol na te leven. .

Het bestuur is, met de coördinator van de balie, van mening dat met het bovenstaande protocol de veiligheid van de receptionisten vergaand kan worden gegarandeerd, en het risico dat wordt gelopen tot het uiterste minimum is teruggebracht.

Genootschap Oud Noordwijk

29-08-2020

Instructies voor de bezoeker wegens de coronacrisis voor Museum Noordwijk

Museum Noordwijk is geopend vanaf:

  • maandag t/m zaterdag 10.00 tot 14.00 uur;
  • zondag gesloten

U bent van harte welkom!

Voor toegang graag even aanbellen

Wij kunnen slechts éen persoon of één stel (max twee personen) tegelijk binnen laten.

Overige bezoekers worden verzocht buiten op 1,5 meter afstand van elkaar te wachten.

De receptionist laat u binnen, maar geef de vertrekkende bezoeker(s) eerst gepaste ruimte voordat u naar binnen gaat.

Museum Noordwijk

Museum Noordwijk
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: 071 36 17 884
info@museumnoordwijk.nl
Plan uw bezoek via: bezoek@museumnoordwijk.nl

Openingstijden:
ma-za. 10.30 tot 14.00 uur

Vanaf 9 oktober:
di-za 10.30 tot 14.00 uur
zo. 12.00 tot 16.00 uur

Gesloten op:
1 januari (nieuwjaarsdag)
25 december (1e Kerstdag)
26 december (2e Kerstdag)

Laatste berichten

Wie is online

3 bezoekers online
1 gasten, 2 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Huidige tentoonstellingen