Prachtig gebaar van Willem Peschier

Op uitdrukkelijk verzoek van Willem Peschier doneerden de vele aanwezigen  bij zijn uitvaart vorig jaar een bedrag dat gebruikt diende te worden voor een nader te bepalen collectiestuk van Museum Noordwijk. In overleg met de nabestaanden werd ervoor gekozen om een schilderij van de hand van Leo Klein Diepold, dat deel uitmaakt van de collectie Museum Noordwijk, te laten restaureren. Het gerestaureerde kunstwerk is onlangs weer teruggekeerd in de schoot van het museum.

Willem Peschier heeft vele jaren als vrijwilliger op verschillende terreinen zijn beste krachten gegeven aan het Genootschap Oud Noordwijk. Hij verrichtte veel mooi en dankbaar werk binnen zowel Museum Noordwijk als Streekmuseum Veldzicht. Het typeert de man dat hij ook na zijn dood nog een bijdrage wilde leveren aan het genootschap. Het bestuur van het genootschap is hem heel veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Door zijn gebaar is een schilderij van Leo Klein Diepold, dat het genootschap al in eigendom had, gerestaureerd en weer in museale staat teruggebracht.  Het schilderij toont de Jan Kroonsweg  met op de achtergrond De Kapel, die nog in de Hoofdstaat van Noordwijk aan Zee te vinden is. Omdat de Kapel geschilderd is met een hekwerk kan vastgesteld worden dat Klein Diepold het kunstwerk gemaakt heeft tussen 1906 en 1913. In het najaar 1905 werd dit hekwerk namelijk aangebracht op De Kapel, nadat het een eeuw daarvoor door storm verloren was gegaan. De tweede aanwijzing is dat het huis met de witte gevel aan de rechterkant van de weg in 1913 gesloopt werd. Op die plek werd later de garage van het Palacehotel gebouwd. Ook Max Liebermann, voor wie een wandelroute langs kopieën van zijn werken is uitgezet in  Noordwijk, vereeuwigde de Jan Kroonsweg meermalen in de zomer van 1905. Klein-Diepold en Liebermann trokken veel met elkaar op. Een briefwisseling van Klein Diepold met zijn latere echtgenote Luise Gascard leert dat Liebermann Klein Diepold zo bezighield dat laatstgenoemde niet meer aan schilderen toekwam. Het werk De Jan Kroonsweg met De Kapel is jarenlang in bezit geweest van de familie Den Hollander van hotel-pension Hollander. Het verhaal gaat dat dit werk door Leo Klein-Diepold als betaalmiddel is gebruikt voor bewezen diensten. Het gerestaureerde schilderij zal een mooie plek krijgen in de wisseltentoonstelling over het werk van Klein Diepold die vanaf 17 april in Museum Noordwijk te bewonderen zal zijn.