Noordwijks Plateel- en Aardewerk uit de eerste helft van de 20ste eeuw

,

12 april t/m 27 september 2003