Genootschap Oud Noordwijk krijgt donatie van €1,500.000

Op 2 november is in een bijeenkomst met genodigden, waaronder de pers, de naam bekend gemaakt van de gulle gever die de nieuwbouw van Museum Noordwijk een grote stap dichterbij brengt. In aanwezigheid van haar dochter Charlene de Carvalho werd stil gestaan bij het prachtige gebaar van mevrouw Lucille Cummins-Heineken, de weduwe van Freddie Heineken.

Voorzitter van het genootschap Henk Kok liep in zijn inleiding in hoofdlijnen de acht jaren door waarin de planvorming en de gesprekken met de gemeente hebben plaatsgevonden. Dat heeft geresulteerd in een nieuwbouwplan waarmee de tentoonstellingsruimte groeit van 450 m2 naar 1.000 m2. Die extra meters worden gerealiseerd door nieuwbouw te realiseren op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein en een extra zaal bovenop de Blauwdotterzaal. Het pand Nicolaas Barnhoornweg 44 wordt verbonden met het museum en wordt ingericht met werkruimtes voor de vrijwilligers. Burgemeester Wendy Verkleij, vergezeld door wethouder Financiën en Cultuur Roberto ter Hark, zei enorm dankbaar te zijn met het toegezegde bedrag. “Wij als gemeente zullen er alles aan doen om de route naar de nieuwbouw zo kort mogelijk te houden.” Daarna hield Charlene de Carvalho een hartverwarmend betoog over de relatie tussen haar familie en Noordwijk. “Mijn vader nam mijn moeder, die opgroeide in Amerika mee naar Noordwijk. Dat werd ons en zeker ook haar thuis. Ze wilde en ging er nooit meer weg. Zowel Museum Noordwijk als Veldzicht en de vrijwilligers die daar werkzaam waren droeg ze in haar hart. Dat heeft ook geleid tot haar beslissing om een bedrag beschikbaar te stellen om Museum Noordwijk uit te kunnen breiden. Het bestuur van het GON bood Charlene de Carvalho drie artist impressions aan van de nieuwbouw. Ook was er gezorgd voor een passende taart die de goede en feestelijke stemming tijdens de bijeenkomst in Museum Noordwijk verder verhoogde.

Foto: van links naar rechts: Charlene de Carvalho, burgemeester Wendy Verkleij, wethouder Roberto ter Hark en Gon-voorzitter Henk Kok.