Hotel Hoek op de Koningin Wilhelmina Boulevard.

Dit hotel is gebouwd op de laats waar hiervóór de Vuurbaak was gelegen. Hugo Hoek stichtte in 1908 zijn pensionbedrijf en het is na diverse verbouwingen een mooi hotel geworden, met hiernaast twee villa’s nl. Welgelegen en Benvenuta.


Het hotel werd later overgenomen door zijn zoon Hugo, die het beheerde tot ongeveer 1963 waarna hij het verkocht aan de familie Wijntjes.


In de wintermaanden was het hotel gesloten en werden er diverse onderhouds werkzaamheden verricht. De heer Hoek woonde de laatste jaren in Villa Weltevreden, vlak achter het hotel.

Hier was ook een garage met daarboven diverse kamers voor het personeel. Dit personeel kwam uit diverse plaatsen in Nederland waardoor een slaapplaats nodig was.


De twee villa’s Welgelegen en Benvenuta werden ook verhuurd, vaak aan wat meer welgestelde burgers. Hotel Hoek was een echt familiehotel waar de gasten vaak weer opnieuw terugkeerden. Ook had het hotel eigen strandstoelen en een eigen badman, Gijs van Rooyen. Deze badman was in vaste dienst en deed in de wintermaanden het onderhoud.
De heer Hoek was een zeer sociaal mens en zijn grote hobby was het muziekkorps “Echo der Duinen”.
Ook hotel Hoek is in de 70er jaren gevallen tijdens de grote sloopwoede op de Wilhelmina Boulevard.