Arie Duijndam

Arie Duijndam woonde in de Gasthuissteeg nr 1 en zijn bijnaam was de Kizze. Hij was zeeman  op de de groothandelsvaart.
Hij was de zoon van Jan Duijndam en Marijtje van Duin.
Arie was getrouwd met Joanna van der Niet (grote Jopie), eerder weduwe van Dirk Hoek.
Dirk Hoek was eerder in 1882 overboord geslagen van de Bomschuit “De Jonge Cornelis” en is verdronken in de Noordzee.
Arie Duijndam heeft als weduwnaar jaren bij zijn dochter Marij ingewoond en leefde van 1858 – 1935. Hij was ook als roeier van de roeireddingboot betrokken bij de ramp van de zeillogger KW 47 op 26 november 1919.
Hiervoor is hij persoonlijk door koningin Wilhelmina onderscheiden, hiernaast ontving hij hiervoor ook een medaille van de K.N.Z.H.R.M.
Volgens overlevering was hij een bijzonder mens en kon mooie verhalen vertellen over de landen waar hij op de grote vaart geweest was.