Nieuw schenking aan het Museum

Wederom is het museum verrijkt, nu met drie prachtige werken van Leon Senf, alle drie geschonken.

De Schapenscheerders: Leon Senf; Potlood op papier, 77 x 106 cm

De tekening toont 2 schaapscheerders in een lage schuur met een sterk invallend zonlicht. Een bonkige kerel buigt zich over een groezelige wollige massa, het lichaam van een ruggelings op de grond liggend schaap. Een andere scheerder knipt een staand schaap.

 

Ingespannen Ezel: Leon Senf; tekening ingekleurd met waterverf, 20 x 15 cm

 

Wateringse Vest in Delft: Leon Senf; Gouache op karton, 90 x 62 cm

Een stukje teelland met daarop een boer met kruiwagen. Op de achtergrond een rij huizen met bomen ervoor.

Schenking aan Museum Noordwijk

Jan Hillebrand Wijsmuller (13.02.1865 (A’dam) – 23.05.1925 (A’dam)): Kruidenpluksters in het Dobbelmannduin, olieverf op doek, 66,5 x 101 cm, rechtsonder gesigneerd met J.H. Wijsmuller

Vandaag 25 oktober heeft het Museum een geweldig mooie schenking ontvangen.

Rechts in het schilderij is het Dobbelmannduin te zien en in de achtergrond zien we Noordwijk-Binnen. De lucht licht op in het oosten en het zal dus nog vroeg zijn. In het duin lopen diverse vrouwen. Enkele witte kapjes die de vrouwen als onderdeel van hun klederdracht droegen, vallen als lichtaccenten extra op.

Kruiden waren een belangrijke bron van inkomsten voor Noordwijk in de 18e en 19e eeuw. Die kruiden werden bijvoorbeeld geteeld op het landgoed Calorama, maar ook geplukt in de vrije natuur. Noordwijk aan Zee was een typisch duindorp en de mensen leefden er midden in de natuur met haar specifieke begroeiing. In de duinen werden destijds ook kruiden gezocht. Door de opkomst van de chemisch bereide geneesmiddelen aan het eind van de 19e eeuw verdween het belang om kruiden te zoeken en te telen.

Jan H. Wijsmuller verbleef van 2 juli tot 12 oktober 1898 bij W. van Beelen en van 14 juni tot 23 augustus 1902 in villa Cato in Noordwijk. Hij trok destijds veel op met Ludolph Berkemeier en het is dan ook niet verwonderlijk dat er van beide kunstenaars diverse werken zijn van dezelfde plekjes en waar ze dus ongetwijfeld samen hebben zitten schilderen.

Museum Noordwijk prijst zich gelukkig met dit geschonken werk. Temeer omdat het hier over een onderwerp gaat dat nog geheel ontbrak in de collectie!

Extra presentaties in Museum Noordwijk

Foto zoekprogramma

Collectie zoekprogramma

Wij hebben onze presentaties uitgebreid met een collectie zoekprogramma.

Op de achterzolder zijn twee computers opgesteld, één met het collectie zoekprogramma en één met het foto zoekprogramma.

Het Museum beschikt over een uitgebreide kunstcollectie, in het museum is daarvan slechts een klein deel geëxposeerd. Het is nu mogelijk om via het collectie zoekprogramma te kijken in onze collectie. Al onze belangrijkste voorwerpen staan hierin. Met behulp van diverse zoek opties kunt U door de collectie scrollen.

Op de achterzolder bevinden zich ook de fotoborden. Op deze borden vindt U een groot aantal foto’s uit de “oude doos”.

Naast deze foto’s beschikken wij over een erg groot fotoarchief dat geheel is gedigitaliseerd, het omvat ca 30.000 foto’s. Alle foto’s zijn door onze vrijwilligers beschreven. U kunt ze via ons foto zoekprogramma bekijken. Met behulp van een uitgebreid zoekopties – zoeken op naam, straat, trefwoord – kunt U de beelden bekijken.

Genootschap Oud Noordwijk vergroot collectie schilderijen

Penningmeester Kees Langeveld van het Genootschap Oud Noordwijk en Jaques Dekker met het schilderij ‘Na de bui’ dat sinds afgelopen vrijdag onder veel meer te bewonderen is in Museum Noordwijk.

Het Genootschap Oud Noordwijk heeft met Noordwijker Jaques Dekker een overeenkomst kunnen sluiten om vijf , voor het Museum Noordwijk, belangrijke  werken uit zijn privé collectie aan te kunnen kopen. Het gaat om vier werken van Ludolph Berkemeier en één schilderij van Gerhard Arij Ludwig ‘Morgenstjernje’ Munthe.

Beide partijen zijn zeer ingenomen met de overeenkomst. Jaques Dekker: “Ik ben, naast mijn bezigheden als vrijwilliger van het genootschap waaronder lid van de tentoonstellingscommissie, zeer betrokken bij de collectie schilderijen in het museum. Al jaren zoek ik op nationale en internationale veilingen naar werken die passen binnen de collectie. Ik heb de werken die nu in bezit komen van het genootschap ooit bij veilingen of via particuliere eigenaren aangeschaft met de bedoeling om ze aan de collectie van het museum toe te kunnen voegen en tentoon te stellen. Leuk om te vermelden is dat ook de particulieren die wens hebben geuit.” De werken worden gefaseerd aangekocht. Kees Langeveld, penningmeester binnen het bestuur van het genootschap, zegt verheugd te zijn over de afspraak. “Berkemeier en Munthe zijn allebei belangrijke schilders die in Noordwijk hebben gewoond en gewerkt en dus behoren ze bij het erfgoed dat het genootschap wil bewaren en tonen.” Het bestuur van het genootschap ziet kijkend naar de vaste collectie van Museum Noordwijk een aantal belangrijke, unieke trekkers voor bezoekers. Dat zijn de schilderijen van gerenommeerde schilders als Berkemeier en de vazen van de Noordwijkse fabriek ‘De Kroon’. Van beide zijn in de afgelopen periode belangrijke werken verworven die nu al maar straks als de nieuwbouw van het museum gerealiseerd is een nog prominentere plek krijgen. De werken van Berkemeier die nu zijn verworven hebben de omschrijving ‘Wachten op de vloed’ waar mooi te zien hoe groot de bomschuiten waren die jarenlang het strand van Noordwijk hebben gedomineerd. Naast dit olieverfschilderij is er een ander olieverfschilderij aangeschaft met de titel ‘Na de bui’ waar een mooie doorkijk op te zien over het voormalige Calisplein. Een derde werk is een aquarel die een net ander beeld geeft van deze doorkijk. De vierde is ook een aquarel die het aanlanden van een bomschuit laat zien.   Naast de vier werken van Berkemeier heeft het genootschap ook een werk van Gerhard Arij Ludwig ‘Morgenstjerne’ Munthe via Dekker aan de collectie van Museum Noordwijk kunnen toevoegen. Het is een zeegezicht dat gelet op twee nagenoeg gelijke werken die wel van een datum zijn voorzien naar alle waarschijnlijkheid vanaf het Noordwijkse strand is geschilderd. Munthe (1875) woonde van 1912 tot 1922 in Noordwijk. Daarmee is het de langste aaneengesloten periode van de dertig jaar die hij in Nederland woonde en werkte. Munthe, die 51 jaar oud is geworden en begraven werd op de begraafplaats van het Groene Kerkje in Oegstgeest heeft een groot oeuvre nagelaten van voornamelijk zeegezichten.

Wethouder Barnhoorn opent twee wisseltentoonstellingen

Wethouder Pieter Jan Barnhoorn opende twee wisseltentoonstellingen in Museum Noordwijk. Zij zijn, naast de vaste collectie van het museum, te zien tot en met 31 december 2018.

Op 15 juni opende wethouder Pieter Jan Barnhoorn in Museum Noordwijk twee wisseltentoonstellingen met een wel zeer uiteenlopend karakter. In de Blauwdotterzaal is tot en met 31 december de tentoonstelling ’60 jaar ruimtevaart te zien’. Een verdieping daarboven is op de Middenzolder te zien welke schoeisels in het verleden in Noordwijk werden gedragen en hoe ze gemaakt werden. Laatstgenoemde kreeg de passende naam mee ‘Wie de schoen past….’

Na een welkomstwoord van voorzitter van het Genootschap Oud Noordwijk Leon Guijt, kreeg de coördinatrice van de werkgroep Textiel, accessoires en sieraden Sjaan van Kekeren het woord. Zij dankte het echtpaar Kees en Co v.d. Berg voor het beschikbaar stellen van heel veel onderdelen van de tentoonstelling ‘Wie de schoen past..’. Daarna was het woord aan Rob van den Berg, directeur van Space Expo en bedenker van de wisseltentoonstelling ’60 jaar ruimtevaart’. Hij nam de aanwezigen mee aan de hand hoe de tentoonstelling was opgebouwd en gaf een toelichtring op de tentoongestelde objecten, waaronder een indrukwekkend model van de Space Shuttle. Pieter Jan Barnhoorn wees in zijn toespraak op het grote belang van ESA/ESTEC als ook Space Expo voor en in Noordwijk. “De technologie die dankzij de ruimtevaart beschikbaar is gekomen is schier oneindig en is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Neem de banktransacties en de navigatie mogelijkheden. En dan heb ik het maar even niet over de economische betekenis. ESTEC geeft werk aan 2700 medewerkers, die voor een deel wonen en uitgaven doen in Noordwijk.” Hij ging ook in op het belang van het themajaar Space. “Met de evenementen in het themajaar willen wij de wereld van de ruimtevaart nog breder onder de aandacht te brengen. Met een druk op de knop werden op één van de aanwezige TV-schermen met de lancering van de Space Shuttle de wisseltentoonstellingen officieel geopend.

Museum Noordwijk
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: 071 36 17 884
info@museumnoordwijk.nl
Plan uw bezoek via: bezoek@museumnoordwijk.nl

Museum Noordwijk is vanaf 15 juni weer open!

Openingstijden:
ma-za. 10.30 tot 14.00 uur

Gesloten op:
1 januari (nieuwjaarsdag)
25 december (1e Kerstdag)
26 december (2e Kerstdag)

Laatste berichten

Wie is online

4 bezoekers online
1 gasten, 3 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Huidige tentoonstellingen