Extra presentaties in Museum Noordwijk

Foto zoekprogramma

Collectie zoekprogramma

Wij hebben onze presentaties uitgebreid met een collectie zoekprogramma.

Op de achterzolder zijn twee computers opgesteld, één met het collectie zoekprogramma en één met het foto zoekprogramma.

Het Museum beschikt over een uitgebreide kunstcollectie, in het museum is daarvan slechts een klein deel geëxposeerd. Het is nu mogelijk om via het collectie zoekprogramma te kijken in onze collectie. Al onze belangrijkste voorwerpen staan hierin. Met behulp van diverse zoek opties kunt U door de collectie scrollen.

Op de achterzolder bevinden zich ook de fotoborden. Op deze borden vindt U een groot aantal foto’s uit de “oude doos”.

Naast deze foto’s beschikken wij over een erg groot fotoarchief dat geheel is gedigitaliseerd, het omvat ca 30.000 foto’s. Alle foto’s zijn door onze vrijwilligers beschreven. U kunt ze via ons foto zoekprogramma bekijken. Met behulp van een uitgebreid zoekopties – zoeken op naam, straat, trefwoord – kunt U de beelden bekijken.

Genootschap Oud Noordwijk vergroot collectie schilderijen

Penningmeester Kees Langeveld van het Genootschap Oud Noordwijk en Jaques Dekker met het schilderij ‘Na de bui’ dat sinds afgelopen vrijdag onder veel meer te bewonderen is in Museum Noordwijk.

Het Genootschap Oud Noordwijk heeft met Noordwijker Jaques Dekker een overeenkomst kunnen sluiten om vijf , voor het Museum Noordwijk, belangrijke  werken uit zijn privé collectie aan te kunnen kopen. Het gaat om vier werken van Ludolph Berkemeier en één schilderij van Gerhard Arij Ludwig ‘Morgenstjernje’ Munthe.

Beide partijen zijn zeer ingenomen met de overeenkomst. Jaques Dekker: “Ik ben, naast mijn bezigheden als vrijwilliger van het genootschap waaronder lid van de tentoonstellingscommissie, zeer betrokken bij de collectie schilderijen in het museum. Al jaren zoek ik op nationale en internationale veilingen naar werken die passen binnen de collectie. Ik heb de werken die nu in bezit komen van het genootschap ooit bij veilingen of via particuliere eigenaren aangeschaft met de bedoeling om ze aan de collectie van het museum toe te kunnen voegen en tentoon te stellen. Leuk om te vermelden is dat ook de particulieren die wens hebben geuit.” De werken worden gefaseerd aangekocht. Kees Langeveld, penningmeester binnen het bestuur van het genootschap, zegt verheugd te zijn over de afspraak. “Berkemeier en Munthe zijn allebei belangrijke schilders die in Noordwijk hebben gewoond en gewerkt en dus behoren ze bij het erfgoed dat het genootschap wil bewaren en tonen.” Het bestuur van het genootschap ziet kijkend naar de vaste collectie van Museum Noordwijk een aantal belangrijke, unieke trekkers voor bezoekers. Dat zijn de schilderijen van gerenommeerde schilders als Berkemeier en de vazen van de Noordwijkse fabriek ‘De Kroon’. Van beide zijn in de afgelopen periode belangrijke werken verworven die nu al maar straks als de nieuwbouw van het museum gerealiseerd is een nog prominentere plek krijgen. De werken van Berkemeier die nu zijn verworven hebben de omschrijving ‘Wachten op de vloed’ waar mooi te zien hoe groot de bomschuiten waren die jarenlang het strand van Noordwijk hebben gedomineerd. Naast dit olieverfschilderij is er een ander olieverfschilderij aangeschaft met de titel ‘Na de bui’ waar een mooie doorkijk op te zien over het voormalige Calisplein. Een derde werk is een aquarel die een net ander beeld geeft van deze doorkijk. De vierde is ook een aquarel die het aanlanden van een bomschuit laat zien.   Naast de vier werken van Berkemeier heeft het genootschap ook een werk van Gerhard Arij Ludwig ‘Morgenstjerne’ Munthe via Dekker aan de collectie van Museum Noordwijk kunnen toevoegen. Het is een zeegezicht dat gelet op twee nagenoeg gelijke werken die wel van een datum zijn voorzien naar alle waarschijnlijkheid vanaf het Noordwijkse strand is geschilderd. Munthe (1875) woonde van 1912 tot 1922 in Noordwijk. Daarmee is het de langste aaneengesloten periode van de dertig jaar die hij in Nederland woonde en werkte. Munthe, die 51 jaar oud is geworden en begraven werd op de begraafplaats van het Groene Kerkje in Oegstgeest heeft een groot oeuvre nagelaten van voornamelijk zeegezichten.

Wethouder Barnhoorn opent twee wisseltentoonstellingen

Wethouder Pieter Jan Barnhoorn opende twee wisseltentoonstellingen in Museum Noordwijk. Zij zijn, naast de vaste collectie van het museum, te zien tot en met 31 december 2018.

Op 15 juni opende wethouder Pieter Jan Barnhoorn in Museum Noordwijk twee wisseltentoonstellingen met een wel zeer uiteenlopend karakter. In de Blauwdotterzaal is tot en met 31 december de tentoonstelling ’60 jaar ruimtevaart te zien’. Een verdieping daarboven is op de Middenzolder te zien welke schoeisels in het verleden in Noordwijk werden gedragen en hoe ze gemaakt werden. Laatstgenoemde kreeg de passende naam mee ‘Wie de schoen past….’

Na een welkomstwoord van voorzitter van het Genootschap Oud Noordwijk Leon Guijt, kreeg de coördinatrice van de werkgroep Textiel, accessoires en sieraden Sjaan van Kekeren het woord. Zij dankte het echtpaar Kees en Co v.d. Berg voor het beschikbaar stellen van heel veel onderdelen van de tentoonstelling ‘Wie de schoen past..’. Daarna was het woord aan Rob van den Berg, directeur van Space Expo en bedenker van de wisseltentoonstelling ’60 jaar ruimtevaart’. Hij nam de aanwezigen mee aan de hand hoe de tentoonstelling was opgebouwd en gaf een toelichtring op de tentoongestelde objecten, waaronder een indrukwekkend model van de Space Shuttle. Pieter Jan Barnhoorn wees in zijn toespraak op het grote belang van ESA/ESTEC als ook Space Expo voor en in Noordwijk. “De technologie die dankzij de ruimtevaart beschikbaar is gekomen is schier oneindig en is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Neem de banktransacties en de navigatie mogelijkheden. En dan heb ik het maar even niet over de economische betekenis. ESTEC geeft werk aan 2700 medewerkers, die voor een deel wonen en uitgaven doen in Noordwijk.” Hij ging ook in op het belang van het themajaar Space. “Met de evenementen in het themajaar willen wij de wereld van de ruimtevaart nog breder onder de aandacht te brengen. Met een druk op de knop werden op één van de aanwezige TV-schermen met de lancering van de Space Shuttle de wisseltentoonstellingen officieel geopend.

Tentoonstelling 60 jaar ruimtevaart van start

Vanaf 1 juni is in Museum Noordwijk de tentoonstelling ’60 jaar ruimtevaart’ te zien.

Vanaf 1 juni is in Museum Noordwijk de tentoonstelling ’60 jaar ruimtevaart’ te zien. De officiële opening vindt plaats op 15 juni omdat op 1 juni in en om het museum aandacht is voor de kick off van de Max Liebermann wandeling.

Deze week wordt er hard gewerkt om de wisseltentoonstelling, die onderdeel is van de evenementen om het themajaar Space luister bij te zetten, in te richten. Directeur van Space Expo, Rob van den Berg is de drijvende kracht achter de tentoonstelling. “Om zes decennia ruimtevaart in beeld te brengen gebruiken wij in totaal 13 panelen. De eerste behandelt de eerste satellieten. Vervolgens laten wij de eerste mensen in de ruimte en de eerste landingen op andere hemellichamen voorbijkomen. Noordwijk (ESTEC) en ruimtevaart hebben een eigen paneel. Ook de eerste vluchten naar de grenzen van het zonnestelsel zijn  te zien. Nederlanders in de ruimte worden  belicht. De Space Shuttle (er is ook een indrukkwekkend schaalmodel te zien) verdient een eigen paneel. Dat geldt ook voor de ruimtetelescopen, waaronder ANS die ook als object te bewonderen is. Interessant zijn ook de deels nog rijdende voertuigen op onder andere Mars. Heel belangrijk zijn de vele toepassingen vanuit de ruimtevaart, zoals telecommunicatie, aardobservatie en navigatie. Oude, bestaande en toekomstige ruimtestations komen voorbij. Dat geldt ook voor de grote Nederlandse bijdrage aan de technologie in de ruimte. Als laatste zoomen wij in op de toekomst met herbruikbare raketten en astronauten die jaren in winterslaap kunnen reizen.” Naast panelen zijn er ook prachtige bewegende beelden te zien die aanvullend een mooi inzicht geven in 60 jaar ruimtevaart en die begon met de Russische  Spoetnik (ook in schaalmodel aanwezig).

Leuke tijdelijke tentoonstelling in Museum Noordwijk

Initiatiefneemster Sjaan van Kekeren bij ‘haar’ tentoonstelling ‘Wie de schoen past’ die tot eind dit jaar te zien is in Museum Noordwijk.

In Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein is tot het einde van dit jaar een leuke tentoonstelling te bezoeken onder de veelzeggende titel ‘Wie de schoen past….’ Deze tentoonstelling is mogelijk geworden door de medewerking van de bekende  Noordwijkse schoenmaker Kees van den Berg en zijn vrouw Co.

Ieder jaar maakt coördinatrice van de werkgroep textiel, accessoires & sieraden van het Genootschap Oud Noordwijk, Sjaan van Kekeren, een wisseltentoonstelling met museumstukken die in het depot van het genootschap zijn opgeslagen. “Ik heb voor dit jaar voor schoenen, die tussen 1820 en 1960 gedragen werden,  gekozen en met gebruikmaking van oude gebruiksvoorwerpen een verhaal gemaakt.  Naast de schoenen die eigendom zijn van het genootschap is ook een deel van de collectie mini schoenen van over de gehele wereld van het echtpaar Van den Berg is te bewonderen. Kees komt uit een geslacht van schoenmakers en schoenverkopers. Sinds de jaren 60 verzamelen hij en zijn vrouw schoentjes in miniformaat waarbij zij geholpen worden door familie,  vrienden en kennissen. Bovendien hebben Kees en Co mooi oud gereedschap, zoals de eerste stikmachine van Singer, maar ook handgereedschap, prachtige  spijkerbakken en leesten van ijzer en hout. Deze en nog veel meer zijn te zien op de Middenzolder van Museum Noordwijk. De band tussen het echtpaar en het genootschap bestaat al veel langer. De echtelieden waren altijd graag bereid om noodzakelijke reparaties aan bepaalde museumstukken uit te voeren. De tentoonstelling ‘Wie de schoen past’ is te zien tot het einde van dit jaar.

Locatie Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 Noordwijk aan Zee.

Museum Noordwijk
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: 071 36 17 884
info@museumnoordwijk.nl

Openingstijden
1 april – 1 oktober
ma-za. 10.00 tot 17.00 uur
zo. 11.00 tot 16.00 uur
1 oktober – 1 april
di-za. 11.00 tot 17.00 uur
zo. 11.00 tot 16.00 uur

Gesloten op:
1 januari (nieuwjaarsdag)
25 december (1e Kerstdag)
26 december (2e Kerstdag)

Laatste berichten

Wie is online

4 bezoekers online
0 gasten, 4 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

huidige tentoonstellingen

Noordwijk’s nieuwe meesters