De wisselvitrine in de stijlkamer wordt de komende tijd bewoond door dit schattige gezelschap! U bent van harte welkom om ze te komen bewonderen.

 

Sinterklaas is weer in het land, hij heeft ook zijn sporen nagelaten bij Museum Noordwijk!

De Hoofdstraat ca. 1920

Rechts op deze foto de Chr. Bewaarschool, later noemde men dit een Kleuterschool.
De hoofdleidster was juffrouw Noordteinde, waar menig oudere Noordwijker nog wel eens aan terugdenken zal (ten goed of ten kwade?)

Daarnaast waren woningen van de fam. Verloop en hier links van de Bakkerij van Jaap v Exter. met hier aan grenzend het Exterslop.

Daarna kwam de slagerij van den Berg. Al deze panden zijn verbouwd tot diverse winkels.
Op de foto is tevens de aanplant van toen nog jonge bomen te zien die vroeger de hoofdstraat een mooi aanzicht gaven.

Geheel links is nog een mooie (gas) lantaarn te zien.

Wilhelminastraat ca 1910

Links op deze foto de slagerij van de Fam. Leenheer, met de hondenkar van de groenteboer J. Zuiderduin.
Rechts op de achtergrond is nog net zichtbaar de molen “De Eendracht”, op de hoek van de Wilhelminastraat en de Molenstraat.

Rechts lag een watergang, deze was op dat moment al overkluisd en was een verbinding tussen het Schie en de Weteringkade.

De Wilhelminastraat was vroeger de toegangsweg van Noordwijk Binnen naar Noordwijk aan Zee. Hierdoor was het ook een erg drukke straat, helemaal toen ook nog de lijnbussen van de NZH door deze straat gingen.
In het midden van deze foo is de ingang naar het Jeroens gesticht.
Rechts op de achtergrond kijkt men in de Scheveningsestraat, toen nog niet volgebouwd.

Op 2 november is in een bijeenkomst met genodigden, waaronder de pers, de naam bekend gemaakt van de gulle gever die de nieuwbouw van Museum Noordwijk een grote stap dichterbij brengt. In aanwezigheid van haar dochter Charlene de Carvalho werd stil gestaan bij het prachtige gebaar van mevrouw Lucille Cummins-Heineken, de weduwe van Freddie Heineken.

Voorzitter van het genootschap Henk Kok liep in zijn inleiding in hoofdlijnen de acht jaren door waarin de planvorming en de gesprekken met de gemeente hebben plaatsgevonden. Dat heeft geresulteerd in een nieuwbouwplan waarmee de tentoonstellingsruimte groeit van 450 m2 naar 1.000 m2. Die extra meters worden gerealiseerd door nieuwbouw te realiseren op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein en een extra zaal bovenop de Blauwdotterzaal. Het pand Nicolaas Barnhoornweg 44 wordt verbonden met het museum en wordt ingericht met werkruimtes voor de vrijwilligers. Burgemeester Wendy Verkleij, vergezeld door wethouder Financiën en Cultuur Roberto ter Hark, zei enorm dankbaar te zijn met het toegezegde bedrag. “Wij als gemeente zullen er alles aan doen om de route naar de nieuwbouw zo kort mogelijk te houden.” Daarna hield Charlene de Carvalho een hartverwarmend betoog over de relatie tussen haar familie en Noordwijk. “Mijn vader nam mijn moeder, die opgroeide in Amerika mee naar Noordwijk. Dat werd ons en zeker ook haar thuis. Ze wilde en ging er nooit meer weg. Zowel Museum Noordwijk als Veldzicht en de vrijwilligers die daar werkzaam waren droeg ze in haar hart. Dat heeft ook geleid tot haar beslissing om een bedrag beschikbaar te stellen om Museum Noordwijk uit te kunnen breiden. Het bestuur van het GON bood Charlene de Carvalho drie artist impressions aan van de nieuwbouw. Ook was er gezorgd voor een passende taart die de goede en feestelijke stemming tijdens de bijeenkomst in Museum Noordwijk verder verhoogde.

Foto: van links naar rechts: Charlene de Carvalho, burgemeester Wendy Verkleij, wethouder Roberto ter Hark en Gon-voorzitter Henk Kok.