In de Oude Raadszaal van het gemeentehuis van Noordwijk werden op 13 oktober de voormalige ambtsketens van de burgemeesters van Noordwijk en Noordwijkerhout door de huidige burgemeester van de fusiegemeente Noordwijk Wendy Verkleij in bruikleen overgedragen aan respectievelijk het Genootschap Oud Noordwijk en Novato. De overdracht werd mogelijk omdat er een nieuwe ambtsketen is gemaakt voor de burgemeester van de fusiegemeente Noordwijk

Het gebruik van ambtsketens gaat terug tot de tijd van minister Thorbecke. Hij bepaalde dat het om meer redenen vanaf 1 januari 1853 belangrijk was voor een burgemeester om een onderscheidingsteken te dragen. Bij het voorzitten van de raad maar ook bij onraad waar de eerste burger zich liet zien alsook bij plechtige gelegenheden. Daar bleef het niet bij want er werd ook omschreven hoe zo’n ambtsketen er uit moest zien. Een zilveren penning met aan de ene zijde het wapen van het Rijk en aan de andere kant die (of de naam) van de gemeente diende er onderdeel van te zijn. Die penning mocht voorzien zijn van een zilveren ketting of een oranje zijden lint. Uit de overlevering is bekend dat de keten van het voormalige Noordwijk gemaakt is door Koninklijke Kempen Begeer. In de loop der tijden is hij voor de dagers in lengte veranderd.

Het is de bedoeling dat het Genootschap Oud Noordwijk de ambtsketen bewaard en op passende momenten tentoonstelt in Museum Noordwijk.